ברגי הברגה קצה כפול

  • Double End Stud Bolts

    ברגי הברגה כפולה

    ברגי הברגה עם קצה כפול הם מחברים מברגים שיש להם חוט בשני הקצוות עם חלק לא הברגה בין שני קצוות הברגה. בשני הקצוות יש נקודות מפוסלות, אך ניתן לספק נקודות עגולות בשני הקצוות או בשני הקצוות לפי בחירת היצרן, חתיכי קצות כפולים מיועדים לשימוש כאשר אחד מקצוות הברגה מותקן בחור טפח ואום משושה המשמש בצד השני. קצה כדי להדק מתקן על המשטח אליו הושחל החתיך