ברגי הרחבה

  • Wedge Anchors

    עוגני טריז

    עוגן טריז הוא עוגן הרחבה מסוג מכני המורכב מארבעה חלקים: גוף העיגון המושחל, מהדק ההרחבה, אגוז ומכונת כביסה. עוגנים אלה מספקים את ערכי ההחזקה הגבוהים והעקבים ביותר של כל עוגן הרחבה מסוג מכני
  • Drop-In Anchors

    עוגני נפילה

    עוגני נפילה הם עוגני בטון נקביים המיועדים לעיגון בבטון, אלה משמשים לעיתים קרובות ליישומי תקורה מכיוון שהתקע הפנימי של העוגן מתרחב בארבעה כיוונים כדי להחזיק את העוגן היטב בתוך החור לפני הכנסת מוט הברגה או בריח. הוא מורכב משני חלקים: תקע ההרחבה וגוף העיגון.