אגוזי נעילה

  • Lock Nuts

    נעילת אגוזים

    ל אגוזי נעילה מטריים יש תכונה שיוצרת פעולת "נעילה" לא קבועה. אגוזי נעילת מומנט השוררים נשענים על עיוות חוטים ויש לרתם אותם לסירוגין; הם אינם כימיים ומוגבלים בטמפרטורה כמו אגוזי נעילת נעילה, אך שימוש חוזר עדיין מוגבל.