ברגים מעץ

  • Wood Screws

    ברגים מעץ

    בורג עץ הוא בורג המורכב מראש, שוק וגוף הברגה. מכיוון שהבורג כולו אינו מושחל, מקובל לקרוא לברגים אלה הברגה חלקית (PT). רֹאשׁ. ראש בורג הוא החלק המכיל את הכונן ונחשב לראש הבורג. רוב ברגי העץ הם ראשים שטוחים.